RETURKRAFT AS

Velkommen til kundeportalen til Returkraft AS

Pålogging

Er du registrert som bruker, klikk på Logg på

Få tilgang

For å få tilgang til kundeportalen må du være kunde av Returkraft AS.

Klikk på Registrer for å be om tilgang. Etter registrering må du sende en e-post til følgende adresse: avfall@returkraft.no. I e-posten må du oppgi hvilke bedrifter/avdelinger du har rettigheter til å hente ut opplysninger for. Vi vil da gi deg tilgang til kundeportalen for aktuelle kunder

Mer informasjon

For mer informasjon om hva kundeportalen har av muligheter,
kontakt oss på telefon: 41 64 50 50 eller send en e-post
til avfall@returkraft.no